Regler

Følgende regler er gældende for alle deltagere ved Geeks Gone Wild

Generelle regler

 • Deltagelse til GGW forudsætter overholdelse af de til enhver tid gældende regler for GGW, samt dansk og international lovgivning
 • GGW’s regelsæt kan ændres uden varsel, og vil derefter hurtigst muligt blive opdateret på ggw.dk
 • Alle deltagere skal følge anvisninger fra GGWs crew
 • Vi påtager os intet ansvar for evt hærværk, tyveri eller anden skade på udstyr
 • Vi påtager os intet ansvar for indholdet på deltageres computere.
 • Vi forbeholder os retten til at flytte på folk, for at plads optimere.
 • Vi gør opmærksom på at betalte billetter ikke refunderes - med mindre arrangementet bliver aflyst
 • Af hensyn til brandregler SKAL midtergange holdes frie under hele eventet
 • Alle der begår sig på party området skal have betalt indgang
 • Hvis gældende regler eller anvisninger ikke bliver overholdt, forbeholder GGW  sig retten til, uden varsel, at bortvise personer fra eventet og området uden mulighed for refundering af evt. billet.

Deltager pladser

 • Deltageren skal kunne have alt udstyr inden for egen plads (90x50cm)
 • Deltageren må ikke være til gene for sidemænd
 • Der er beregnet ét 230V udtag og ét netstik pr. deltager
 • Evt medbringelse af ekstra udstyr, eks. fysisk spilserver, skal godkendes af Crew.
 • Det er ikke tilladt at medbringe eget netværksudstyr eks. Switch, router o.lign.
 • Det er tilladt at medbringe egen stol
 • Lyd er tilladt, dog ved moderat styrke - Det er crew der vurderer hvad moderat styrke er.
 • Udleveret ID skal bæres under hele eventet
 • Overnatning foregår kun i de dertil indrettede soveområder
 • Det er ikke tilladt at medbringe køleskab/tasker, der skal tilsluttes strøm

Rygning

 • Rygning er forbudt indendørs.
 • Alt rygning foregår udendørs og udenfor matriklen
 • Disse regler indebærer også brugere af e-cigaretter og lign.

Alkohol og stoffer

 • Det er ikke tilladt at indtage nogen former for alkohol, euforiserende stoffer under eventet
 • Møder man op i påvirket tilstand har crew ret til at nægte adgang til eventet
 • Dette forbud gælder hele eventet’s område - hallerne, parkeringsområderne, skolen samt det omkring liggende udendørsareal.
 • Indtagelse af alkohol uden for eventets område, og efterfølgende brug af soveområderne er forbudt

Fotografering

 • Løbende under arrangementet bliver der taget billeder af gæster og aktiviteter
 • Dette omfatter konkurrencebilleder, stemningsbilleder samt oversigtsbilleder fra hallen
 • Geeks Gone Wild forbeholder sig retten til at offentliggøre disse billeder, uden vederlag på foreningens hjemmeside og som del af reklame for kommende arrangementer
 • Skulle der være stødende/krænkende billeder, kan du kontakte info@ggw.dk for at få billedet fjernet.

Andet

 • Deltagere under 16 år, skal medbringe forældreunderskrift for at købe energidrik under lanet
 • Det er ikke tilladt at benytte segboards, løbehjul og andre køretøjer indendørs, eller udendørs i forbindelse med indgangen, samt andre steder, hvor folk er tæt samlet.
 • GGW forbeholder sig retten til at logge alt datatrafik, jfr. gældende lovgivning, på hele GGWs netværk samt internetforbindelse.
 • Ophængning af plakater, skilte, mm. er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse*

* Skriftlig tilladelse kan fåes på org@ggw.dk

Links

Kontakt

C. H. Ryders Vej 24,
9210 Aalborg, Danmark