rulse

Regler

Følgende regler er gældende for alle deltagere ved Geeks Gone Wild

Generelle regler

 • Deltagelse til GGW forudsætter overholdelse af de til enhver tid gældende regler for GGW, samt dansk og international lovgivning
 • GGW’s regelsæt kan ændres uden varsel, og vil derefter hurtigst muligt blive opdateret på ggw.dk
 • Alle deltagere skal følge anvisninger fra GGWs crew
 • Vi påtager os intet ansvar for evt hærværk, tyveri eller anden skade på udstyr
 • Vi påtager os intet ansvar for indholdet på deltageres computere.
 • Vi forbeholder os retten til at flytte på folk, for at plads optimere.
 • Vi gør opmærksom på at betalte billetter ikke refunderes - med mindre arrangementet bliver aflyst
 • Af hensyn til brandregler SKAL midtergange holdes frie under hele eventet
 • Alle der begår sig på party området skal have betalt indgang
 • Hvis gældende regler eller anvisninger ikke bliver overholdt, forbeholder GGW  sig retten til, uden varsel, at bortvise personer fra eventet og området uden mulighed for refundering af evt. billet.
 • Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer udover vand.

Deltager pladser

 • Deltageren skal kunne have alt udstyr inden for egen plads (90x50cm)
 • Deltageren må ikke være til gene for sidemænd
 • Der er beregnet ét 230V udtag og ét netstik pr. deltager
 • Evt medbringelse af ekstra udstyr, eks. fysisk spilserver, skal godkendes af Crew.
 • Det er ikke tilladt at medbringe eget netværksudstyr eks. Switch, router o.lign.
 • Det er tilladt at medbringe egen stol
 • Lyd er tilladt, dog ved moderat styrke - Det er crew der vurderer hvad moderat styrke er.
 • Påsat armbånd skal bæres under hele eventet
 • Overnatning foregår kun i de dertil indrettede soveområder
 • Det er ikke tilladt at medbringe køleskab/tasker, der skal tilsluttes strøm

Rygning

 • Rygning er forbudt indendørs.
 • Alt rygning foregår udendørs og udenfor matriklen
 • Disse regler indebærer også brugere af e-cigaretter og lign.

Alkohol og stoffer

 • Det er ikke tilladt at indtage nogen former for alkohol, euforiserende stoffer under eventet
 • Møder man op i påvirket tilstand har crew ret til at nægte adgang til eventet
 • Dette forbud gælder hele eventet’s område.
 • Indtagelse af alkohol uden for eventets område, og efterfølgende brug af eventet’s omrøder såvel som sovesale er forbudt

Fotografering

 • Løbende under arrangementet bliver der taget billeder af gæster og aktiviteter
 • Dette omfatter konkurrencebilleder, stemningsbilleder samt oversigtsbilleder fra hallen
 • Geeks Gone Wild forbeholder sig retten til at offentliggøre disse billeder, uden vederlag på foreningens hjemmeside og som del af reklame for kommende arrangementer
 • Skulle der være stødende/krænkende billeder, kan du kontakte info@ggw.dk for at få billedet fjernet.

Andet

 • Deltagere under 16 år, skal medbringe forældreunderskrift for at købe energidrik under lanet. Samtykkeerklæringen kan hentes her.
 • Det er ikke tilladt at benytte segboards, løbehjul og andre køretøjer indendørs, eller udendørs i forbindelse med indgangen, samt andre steder, hvor folk er tæt samlet.
 • GGW forbeholder sig retten til at logge alt datatrafik, jfr. gældende lovgivning, på hele GGWs netværk samt internetforbindelse.
 • Ophængning af plakater, skilte, mm. er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse*

* Skriftlig tilladelse kan fåes på org@ggw.dk